Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, transactie en aanbieding tussen Healthy Skin Salon en de cliënt waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 Rittenkaarten zijn persoonsgebonden, het is niet mogelijk om een ander persoon hiervan
gebruik te laten maken.

De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd.

Healthy Skin Salon behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds aan te passen.

Hoewel de informatie op de website & flyers zorgvuldig zijn samengesteld kunnen er geen
rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website. Prijzen op de website
van 
Healthy Skin Salon zijn niet bindend. Bij afwijking wordt de klant hiervan op de hoogte
gesteld.
De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de eerste behandeling van alle gegevens. Hier geeft de schoonheidsspecialiste aan of dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 De persoonlijke gegevens van de cliënt worden opgenomen op een klantenkaart en in een klantenbestand.

Vertrouwelijke gegevens van de cliënt worden volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.

Healthy Skin Salon zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Er kan gevraagd worden of er foto´s gemaakt kunnen worden voor, na en tijdens een behandeling. Deze foto´s zullen expliciet voor naslagwerk tenzij anders overeengekomen.

Gezondheid/Medicatie

Neem bij medicijngebruik de bijsluiter mee.
En bij twijfel altijd een arts raadplegen voordat u een behandeling ondergaat.

Garantie

De salon geeft geen geld retour.

 Op rittenkaarten, cadeaubonnen, behandelingen & producten wordt geen geld terug gegeven.

Diensten 

Healthy Skin Salon zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.
Healthy Skin Salon is niet aansprakelijk wanneer de behandeling niet in die mate slaagt zoals klant  zich kan hebben voorgesteld.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Afspraken

Indien de klant is verhinderd, dient de klant dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak af te melden. Annuleren kan telefonisch of via whatsap: 06-57004169 of per e-mail: info@healthyskinsalon.nl. Doet u dit via de voicemail? Stuur dan ook een annulering per e-mail of whatsapp. Als u zondagavond afbelt, en de voicemail inspreekt zijn wij hier niet op tijd van op de hoogte. Stuur daarom altijd een kopie van uw afmelding. Anders is de annulering niet geldig.

Bij een no-show (niet komen bij een afspraak met Healthy Skin Salon) zal er 100% van het bedrag, van de geplande behandeling in rekening worden gebracht. Bij te laat afmelden voor een afspraak (binnen 24 uur) zal er 100% van het bedrag, van de geplande behandeling in rekening worden gebracht.


Wanneer de cliënt te laat op een afspraak in de schoonheidssalon aanwezig is, zal bij meer dan 5 minuten later de afgesproken behandeling ingekort worden waarbij wel het volledig behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de cliënt 15 minuten of meer te laat aanwezig is, kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en wel het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer de schoonheidssalon later dan de afgesproken starttijd van de behandeling met de behandeling aanvangt, zal de volledig afgesproken behandeling door de schoonheidssalon worden uitgevoerd.

Bij ontevredenheid over de behandeling kan Healthy Skin Salon een service bieden tot 7 dagen na datum van de behandeling. Na 7 dagen zal er een volledig tarief worden gehanteerd en is het alleen mogelijk om de volledige behandeling te ondergaan.

Prijswijzigingen, druk– en zetfouten onder voorbehoud. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.

 
E-mailen
Bellen
Instagram